Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.) ze względu na wystąpienie przypadków zakażeń wśród pracowników Urzędu Gminy Brodnica, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz klientów urzędu musimy znów zastosować nadzwyczajne środki. Dlatego po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Brodnicy Wójt Gminy Brodnica- Adam Zalewski podjął decyzję o zamknięciu Urzędu Gminy Brodnica i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy dla interesantów od dnia 27 do 30 października 2020r. włącznie.

Obsługa klientów Urzędu będzie w tym czasie odbywała się wyłącznie w trybie zdalnym: telefonicznie oraz mailowo, za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź listownie.  Pełny wykaz danych kontaktowych do pracowników Urzędu i GOPS dostępny jest pod adresem http://www.bip.brodnica.ug.gov.pl/ lub www.brodnica.ug.gov.pl.      

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Brodnica: tel. (056) 49-416-12,  e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, ePUAP: gminabrodnica/skrytka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: tel. (0-56) 49 54 990, (0-56) 49 54 991, tel. kom. 506-106-394, e-mail: gops@brodnica.ug.gov.pl.

O zmianach sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach będziemy powiadamiać na bieżąco.