1 września 2020 absolwenci szkół podstawowych po raz pierwszy będą mogli rozpocząć naukę w Oddziale Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Jabłonowie Pomorskim. Ci, którzy nie zdecydowali jeszcze o wyborze szkoły, a marzą o karierze wojskowej, mogą poważnie rozważyć ofertę nauki w jabłonowskim OPW. Wolne miejsca czekają na chętnych.

Oddział przygotowania wojskowego to nowy rodzaj oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, w którym poza kształceniem ogólnym prowadzone są szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego obejmujące: podstawy wychowania patriotycznego, naukę musztry, edukację prawną, zajęcia z metodyki wychowania i szkolenia wojskowego. Ponadto uczniowie będą brali udział w zajęciach w jednostce wojskowej i obozach poligonowych. Absolwenci oddziału mają zaś preferencje w dalszym kształceniu na uczelniach wojskowych oraz w przyjęciu do zawodowej służby wojskowej.

Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim jest jedną ze 130 szkół w kraju i jedyną  w naszym powiecie i regionie, która oferuje tego typu kształcenie.  Warto dodać, że szkoła jest świetnie wyposażona. Dysponuje m.in. własną pełnowymiarową halą sportową, znakomicie wyposażoną salą dydaktyczną do zajęć z przygotowania wojskowego oraz strzelnicą sportową. Poza tym uczniowie odbywają szkolenie praktyczne na terenie koszar 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy, korzystają z profesjonalnej strzelnicy wojskowej i biorą udział w obozach poligonowych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna rozwija pasje uczniów w zakresie służb mundurowych.

Będąc uczniem tej klasy można osiągnąć wysokie wyniki w rywalizacji sportów obronnych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych m.in. ze sztuk walki, strzelectwa, ratownictwa medycznego i wodnego oraz zdobywają związane z tymi zajęciami różne uprawnienia i patenty.

Oddział przygotowania wojskowego będzie realizował kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową Liceum Ogólnokształcącego, a ponadto program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego, który obejmuje:

  •  podstawy wychowania patriotycznego
  • naukę musztry i regulaminów
  • edukację prawną
  • zajęcia z metodyki wychowania i szkolenia wojskowego
  • moduł ogólnowojskowy i taktyczno-specjalny.

Wybierając Odział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Jabłonowie Pomorskim można liczyć na następujące korzyści:

  • umundurowanie i wyposażenie z dotacji MON,
  • skróconą służbę przygotowawczą,
  • regularne szkolenia z żołnierzami zawodowymi,
  • pierwszeństwo w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • dodatkowe punkty do rekrutacji na uczelnie wojskowe.
Informacja: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, pm, źródło i fot. ZS w Jabłonowie Pomorskim