Długi majowy weekend już trwa. Wielu z nas czas wolny od pracy wykorzystuje na odpoczynek, wyjazdy i różne formy aktywności fizycznej. Nad bezpieczeństwem podróżujących, jak co roku będą czuwać brodniccy policjanci.