13 marca br. stypendyści projektu „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza"  z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy uczestniczyli   w uroczystej gali  w hali Arena w Toruniu.

 Projekt „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza” to nowy realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  Warunkiem przyznania stypendium jest między innymi uzyskanie przez ucznia średniej ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych na poziomie nie niższym niż 4,00. Stypendia przyznane są na okres 10 miesięcy. 

W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie trafi do 622 uczniów z 72 szkół w regionie. CKZiU może poszczycić się największą liczbą stypendystów – 47 uczniów. Dyrektor Szkoły, Jacek Gniadkowski,  odebrał gratulacje od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Piotra Całbeckiego. Miał okazję stanąć na najwyższym podium przygotowanym dla trzech szkół w regionie z najliczniejszą grupą stypendystów.

Uczniom towarzyszyli: Dyrektor CKZiU,  Jacek Gniadkowski oraz wicedyrektorzy:  Alicja Wiśniewska i  Andrzej Wiśniewski. 
Wszyscy uczestnicy uroczystości obejrzeli przygotowany przez pana Marka Betlejewskiego film prezentujący CKZiU – ofertę edukacyjną, osiągnięcia, główne atuty decydujące o atrakcyjności placówki w regionie i wpływające na wysoki poziom nauczania (m.in. staże zagraniczne, umowy partnerskie z zakładami pracy). Dyrektor CKZiU uczestniczył również w towarzyszącej uroczystości konferencji „Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy” oraz w debacie eksperckiej na temat dopasowania systemu kształcenia do wymagań rynku pracy z udziałem przedstawicieli uczelni, firm oraz szkół.