Hufiec Pracy w Brodnicy oferuje szeroki wachlarz działań pomocniczych dla młodzieży, która ma problemy z nauką na poziomie ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. W swoje szeregi zaprasza też uczniów szkół zawodowych, chcących się rozwijać i korzystać z bogatej oferty pozalekcyjnej.

Hufiec Pracy rozpoczął nabór uczestników na rok szkolny 2018/2019. Przyjmowani będą kandydaci do III klasy Gimnazjum dla Dorosłych, VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych (obie szkoły z przyuczeniem zawodowym), na Rzemieślniczą Naukę Zawodu (po gimnazjum, tylko kształcenie zawodowe) oraz uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia. Kwalifikacje zawodowe można uzyskać w różnych profesjach, m. in. kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych, mechanik samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, murarz, stolarz, tapicer.

- Nasze podstawowe zadania to działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Gdy młody człowiek ma problemy z zaliczaniem kolejnych klas w szkole macierzystej, dobrym rozwiązaniem i szansą dla niego jest zwrócenie się do nas. Pomożemy mu ukończyć etap nauki, zrealizować obowiązek szkolny, a także zdobyć podstawy zawodu. Uczestnik hufca zostaje skierowany do odpowiedniej dla niego szkoły dla dorosłych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Alei Leśnej w Brodnicy. - mówi Komendant HP Magdalena Golubska.

Wychowawcy z hufca pomagają w nauce, sprawują ogólny nadzór nad wykonywaniem obowiązku szkolnego oraz prawidłowym przebiegiem kształcenia zawodowego. Wspólnie z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery wspierają przy wyborze zawodu i  kierują na płatne praktyki zawodowe.

Hufiec Pracy współpracuje ściśle z CKZiU, dzięki przychylności dyrektora Jacka Gniadkowskiego i władz powiatowych na ewidencji hufca znajduje się w tej chwili ponad stu uczniów szkoły branżowej.

- Dzisiejsze OHP to już nie jest okryty złą sławą „ohap” sprzed lat. Wśród naszych uczestników są naprawdę fajni, zdolni, ciekawi świata młodzi ludzie. Obok wszechstronnej działalności opiekuńczo-wychowawczej proponujemy poszerzanie zainteresowań, realizowanie pasji, możliwość wyjazdów na wycieczki, wymiany  międzynarodowe i obozy,  liczne imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w turniejach, konkursach i zawodach. Proponujemy różne formy spędzania wolnego czasu i dajemy warunki do rozwijania zainteresowań, tj. koła tematyczne, wycieczki krajowe i zagraniczne, spartakiady sportowe i konkursy artystyczne. Dla naszych uczestników w pierwszej kolejności udzielamy poradnictwa zawodowego i kierujemy do pracy. Aby się do nas zapisać, wystarczy wypełnić kilka dokumentów. – zachęca Magdalena Golubska. 

Warunkiem przyjęcia do hufca jest odpowiedni wiek – ukończone 15 lat i nie skończone 18 lat. Zapisać można się w okresie naborów do szkół (maj – wrzesień), ale także w każdym momencie roku szkolnego. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 56 49 40 163 lub w siedzibie Hufca Pracy przy ul. Przykop 57/6 w Brodnicy.