Warmińsko-mazurski wicekurator oświaty apeluje do nauczycieli, żeby nie obciążali nadmiernie uczniów pracami domowymi. Prosi, żeby nauczyciele, zadając je uwzględniali inne obowiązki uczniów oraz to, że mają oni prawo do odpoczynku.