26 marca  przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, w ramach promocji zawodu policjanta, spotkał się z uczniami klas maturalnych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Podczas spotkania pan Witold Filipski, pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy  omówił proces oraz etapy rekrutacji do służby w Policji. Zapoznał uczniów klas maturalnych z  wymaganiami stawianymi kandydatom, informując jednocześnie o możliwościach rozwoju i kształcenia się w Policji. Pracownik komendy zwrócił uwagę młodzieży, że jest to zawód wymagający zaangażowania, dużej sprawności fizycznej i jest to zawód dla osób, które chcą służyć społeczeństwu, chronić bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedstawiciel brodnickiej komendy informował tegorocznych maturzystów, że każda osoba chcąca służyć w Policji i spełniająca kryteria, może składać dokumenty do Zespołu Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy, przy ul. Zamkowej 13.