Aktualny taryfikator mandatów na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl).