2020 rok wiąże się z niemałymi zmianami dla przedsiębiorców. Przede wszystkim dotyczą one ustawy antyzatorowej. Ma ona ograniczyć problem nieterminowych płatności. Już od lutego zaś zacznie obowiązywać Mały ZUS Plus, który obejmie nawet 320 tys. firm. Jak mówi wiceminister rozwoju Marek Niedużak – resort pracuje nad kolejnymi ułatwieniami dla biznesu. Jak one wyglądają?

Zmiany dla przedsiębiorców w 2020 roku 

Wielu przedsiębiorców cieszy ustawa antyzatorowa – zwłaszcza właścicieli małych i średnich firm. Z danych KRD wynika, że w III kwartale br. polskie firmy czekały na opłacenie wystawionej faktury średnio 3 miesiące i 25 dni. Firma, która nie dostaje zapłaty na czas, nie ma z czego inwestować, opłacić kontrahentów i pracowników. Nowe przepisy mają poprawić sytuację przedsiębiorców – wprowadzają maksymalne terminy płatności dla faktur. Jest to 30 dni w relacjach administracji z biznesem i 60 dni w relacjach dużych firm z MŚP. Ponadto największe przedsiębiorstwa będą musiały składać do Ministerstwa Rozwoju publiczny, ogólnodostępny raport o stosowanych przez siebie terminach zapłaty.

– 1 stycznia 2020 roku w życie wchodzi ustawa antyzatorowa, która zawiera cały pakiet rozwiązań zmierzających do ograniczenia zatorów płatniczych. Wśród najważniejszych są m.in. nowe kompetencje Prezesa UOKiK, który zyska możliwość kontrolowania i karania firm generujących największe zatory. To również tzw. ulga na złe długi w podatku PIT i CIT, na wzór tej, która już dziś funkcjonuje w VAT-cie. Ona zobowiąże nielojalnego dłużnika – który przez ponad 90 dni nie uregulował swoich faktur – do korekty swojego zeznania podatkowego właśnie o tę nieuregulowaną kwotę – mówi agencji Newseria Biznes Marek Niedużak, wiceminister rozwoju.

Z nowym rokiem zaczyna też obowiązywać duża część Pakietu Przyjazne Prawo. Jest to między innymi prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców (będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności) zarejestrowanych w CEIDG. Ci, którzy popełnią błąd, nie dostaną kary, tylko pouczenie. Będą też zobowiązani do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym terminie.

Zmiany w pakiecie Przyjazne Prawo to szereg korzyści dla rzemiosła oraz gastronomii. Od nowego roku pracownicy gastronomii będą mogli się przebadać pod względem sanitarno-epidemiologicznym na własny wniosek, a nie jak dotychczas wyłącznie na wniosek pracodawcy.

Do tego zaczną również obowiązywać nowe ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw, w tym: zasada przejęcia koncesji, zezwoleń i licencji w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa czy możliwość powołania po śmierci małżonka przedsiębiorcy tymczasowego przedstawiciela. 

– Sukcesja to problem, przed którym stoi dzisiaj około 800 tys. polskich firm rodzinnych. Po upływie 30 lat od transformacji te firmy powoli przechodzą dziś w ręce kolejnego pokolenia. W ubiegłej kadencji uchwaliliśmy już ustawę o sukcesji dla firm jednoosobowych. Teraz zaś pracujemy nad rozwiązaniem zwanym fundacją rodzinną, adresowanym do większych firm. Wypuściliśmy i konsultowaliśmy już publicznie poświęconą mu zieloną księgę, a w tej kadencji podsumujemy te konsultacje i w oparciu o nie przygotujemy projekt ustawy o fundacji rodzinnej – zapowiada wiceminister rozwoju Marek Niedużak.

Jak mówi firma doradcza PwC – fundacje rodzinne, które nie występują jeszcze w polskim systemie prawnym, w innych krajach europejskich są narzędziem pozwalającym zaplanować sukcesję przedsiębiorstwa i uniknąć związanych z tym trudności, takich jak np. konflikty pomiędzy członkami rodziny czy konieczność spłaty niektórych spadkobierców. Fundacja rodzinna wyłącza firmy rodzinne spod zwykłego trybu dziedziczenia, precyzuje zasady zarządzania takim biznesem i zmniejsza ryzyko konfliktów pomiędzy spadkobiercami. To rozwiązanie długo wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców, czego potwierdzeniem są stanowiska organizacji skupiających biznes rodzinny w Polsce – zauważa PwC.

Mały ZUS Plus – niemałe oszczędności? 

W lutym zaś zacznie z kolei obowiązywać ustawa, która wprowadzi tzw. Mały ZUS Plus. Obejmie ona około 320 tys. osób, których składki na ubezpieczenia społeczne będą liczone proporcjonalnie do dochodu osiągniętego przez nich w poprzednim roku. Oznacza to dla nich oszczędność średnio kilkuset złotych miesięcznie. Według obliczeń resortu rozwoju jest to łącznie ok. 1,3 mld zł rocznie.

– Wspólnie z Ministerstwem Finansów będziemy także konstruować pakiet rozwiązań promujących robotyzację i automatyzację w polskich przedsiębiorstwach. Chcemy stworzyć w prawie – w tym również prawie podatkowym – nowe bodźce do tego, aby firmy odchodziły od budowania swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o niskie koszty zatrudnienia. Chcemy, aby przedsiębiorstwa przestawiły się na model, w którym produkcja jest nowocześniejsza, w większym stopniu zautomatyzowana i efektywna. To na pewno jeden z naszych priorytetów w najbliższym czasie – mówi Marek Niedużak.