Data wydarzenia: 10.05.2018 09:00 - 10.05.2018 14:00
Miejsce wydarzenia: Urząd Marszałkowski w Toruniu, sala patio na I piętrzeDnia 10 maja 2018 r. odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Spotkanie ma celu przybliżenie zasad aplikowania w konkursie z poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Głównym tematem spotkania będzie pielęgniarska długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi oraz na tworzeniu dziennych domów opieki medycznej (DDOM).

Więcej informacji o konkursie oraz zapisy na spotkanie:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=142