Funkcjonariusz z brodnickiej komendy wraz z pracownikiem z zespołu kadr promował zawód policjanta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. W spotkaniu udział wzięło 180 osób.