W ostatnim czasie na terenie Nadleśnictwa Brodnica zostały przeprowadzone wzmożone działania prewencyjne. We wspólnym patrolu udział wzięli funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, Państwowa Straż Łowiecka z Bydgoszczy , Strażnicy z Posterunku Straży Rybackiej w Toruniu - Patrol w Grzmięcy, Straż Leśna Nadleśnictwa Brodnica.