Trwają upragnione wakacje. Od zakończenia roku szkolnego, policjanci prowadzą wzmożone działania „Bezpieczne Wakacje 2020”, które mają ograniczyć zdarzenia z udziałem dzieci, młodzieży, a także innych uczestników ruchu drogowego.

Od początku wakacji brodniccy policjanci prowadzą wzmożone działania „Bezpieczna Wakacje 2020”. Policjanci  podczas codziennych służb czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, młodzieży , a także innych uczestników ruchu drogowego.

 

Brodniccy policjanci przypominają i apelują:

 

Wzmożone kontrole pojazdów oraz kierujących będą trwały całe wakacje. Podczas wakacyjnych miesięcy, funkcjonariusze będą prowadzić różne działania mające ograniczyć zdarzenia w ruchu drogowym. Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość w newralgicznych punktach powiatu, a także zgłaszanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i wyciągać konsekwencję wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń prędkości, będą eliminować nietrzeźwych kierujących pojazdami,  zwracać szczególna uwagę na zachowania pieszych na drodze oraz zachowania kierowców wobec pieszych.  Policjanci bacznie przyjrzą się kontrolowanym pojazdom pod kątem stanu technicznego oraz  prawidłowego przewożenia dzieci w fotelikach.

 

Policjanci przypominają:

Wyruszając w podróż, należy sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu. Wsiadając  za kierownicę auta należy być  trzeźwym i wypoczętym. Dbać o bezpieczeństwo swoje, osób które z nami podróżują, a także innych uczestników ruchu drogowego.

 

Przestrzegać przepisów ruchu drogowego maja obowiązek nie tylko kierujący pojazdami ale i  piesi uczestnicy ruchu drogowego, rowerzyści, motorowerzyści.  Każdy pieszy powinien pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym, korzystać z chodników, przejść dla pieszych i stosować się do sygnalizacji świetlnej.

 

Policjanci apelują do właścicieli i dyspozytorów autobusów, aby przed wyjazdami zorganizowanymi grup dzieci i młodzieży dokonali przeglądu technicznego pojazdów w stacjach kontroli.

Istnieje również możliwość zgłoszenia, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, przez organizatorów lub inne zainteresowane osoby miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup, celem dokonania kontroli przez Policję. Zgłaszać  należy do Komend Miejskich/Powiatowych, na terenie których następuje wyjazd. Kompleksowej kontroli poddawany jest zarówno kierowca jak i pojazd.

 

Przypominamy również o bezpieczeństwie nad wodą!

Pamiętajmy o możliwości kąpieli tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, o przestrzeganiu regulaminów kąpielisk, stosowaniu się do poleceń i uwag ratowników, o zakazie kąpieli w czasie burzy i silnych wiatrów, a także o tym, że dzieci mogą wchodzić do wody tylko pod opieka osoby dorosłej!