W ramach tegorocznej edycji programu „Niepodległa" wojewoda zainicjował akcję „W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zwraca się z apelem o zgłaszanie miejsc pochówku weteranów Armii Krajowej.

Będą one oznakowane tabliczkami pamiątkowymi. Akcja polega na zlokalizowaniu i oznakowaniu tabliczkami pamiątkowymi grobów weteranów Armii Krajowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

- Apel skierowany jest do osób prywatnych, samorządów, instytucji i organizacji, które mają pod opieką takie groby. Aby wziąć udział w akcji, należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz, wszystko jest dostępne na stronie Urzędu Wojewódzkiego – tłumaczy Jarosław Jakubowski, doradca wojewody. - Potem należy zgłoszenie - wraz z dokumentacją poświadczającą udział danej osoby w AK - dostarczyć do urzędu w Bydgoszczy.

Termin składania zgłoszeń mija 30 września. Akcja potrwa do końca 2021 r.