Od poniedziałku, 7 czerwca Starostwo Powiatowe w Brodnicy wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem niezbędnych rygorów sanitarnych. Ruch klientów w urzędzie regulowany będzie zgodnie z zasadą: jedna osoba obsługiwana na jedno stanowisko obsługi. Wizytę w wydziałach będzie trzeba wcześniej umówić telefonicznie. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa interesantów i pracowników.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych od dnia 7 czerwca 2021 r. do odwołania. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników Starostwa Powiatowego w Brodnicy osobiste wizyty w starostwie należy ustalać uprzednio telefonicznie:

   • Wydział Komunikacji i Transportu, rejestracja pojazdów - tel. 56 4950814, 56 4950846, 56 4950848
   • Wydział Komunikacji i Transportu, prawa jazdy - tel. 56 4950827
   • Wydział Komunikacji i Transportu, transport - tel. 56 4950828
   • Wydział Architektury i Budownictwa, numery telefonów do osób odpowiedzialnych za wyznaczony zakres spraw i obszary działania:
      1. Magdalena  Kuczkowska-Kaleta - naczelnik, sprawy z zakresu gminy Brzozie, decyzje ZRID, sprawy różne - tel. 56 4950 834
      2. Agnieszka Topolewska - zastępca, sprawy z obszaru miasta Brodnica i gminy Bartniczka, pozwolenia, zgłoszenia - tel. 56 4950 835
      3. Justyna Gmińska, sprawy z obszaru gmin: Brodnica, Świedziebnia - pozwolenia, zgłoszenia - tel. 564950 835
      4. Elżbieta Lewandowska, sprawy z obszaru Miasta i Gminy Górzno, Jabłonowo Pomorskie, gmin: Osiek i Zbiczno - pozwolenia, zgłoszenia - tel. 564950 835
      5. Aleksandra Argalska, sprawy z obszaru gm. Bobrowo - pozwolenia, zgłoszenia oraz zaświadczenia o samodzielności lokalu i zaświadczenia o dodatku mieszkaniowym - tel. 564950 836

Pozostałe numery kontaktowe do wydziałów Starostwa dostępne są na stronie BIP oraz www.brodnica.com.pl.

Bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona jest w godzinach  pracy urzędu. Liczba interesantów uregulowana została zgodnie z zasadą: jedna osoba obsługiwana na jedno stanowisko obsługi. Interesanci mogą nadal składać wnioski i inne załączone dokumenty w formie pisemnej:

   • do specjalnie w tym celu przygotowanej skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, przy ul. Kamionka 18; dokumenty należy składać w zabezpieczonej i podpisanej kopercie imieniem i nazwiskiem, z adresem zwrotnym;   
   • za pośrednictwem operatora pocztowego lub Paczkomatu Urząd24;
   • on-line z wykorzystaniem platformy internetowej na adres ePUAP: /q4fn0qr237/SkrytkaESP.

Dokumenty oraz tablice rejestracyjne z Wydziału Komunikacji i Transportu dostarczane będą wnioskodawcom za pośrednictwem Paczkomatu Urząd 24 lub operatora pocztowego. Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów w dalszym ciągu będzie można dokonywać również drogą elektroniczną.