Wczoraj tj w poniedziałek 22.02.2021r kilka godzin przed północą rząd opublikował znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących podczas pandemii koronawirusa.

Rada Ministrów wprowadziła szereg modyfikacji w ograniczeniach, zmieniły się zasady obowiązkowej kwarantanny po przyjeździe do Polski i wskazania, kto może zostać zwolniony, zmieniła się również kolejność szczepień. Do pierwszej grupy szczepień mają należeć osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach, poszerzono także grupę pracowników oświaty i placówek wychowawczych.

Zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny są uczniowie, ktorzy uczą się w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, także studenci, uczestnicy kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia oraz osoby prowadzące działalność naukową. Obowiązkowej kwarantannie również nie muszą się poddawać osoby, które przedstawią zaświadczenie o wykonaniu szczepienia przeciw COVID-19.

Kasyna pozostaną otwarte, trzeba będzie przestrzegać w nich limitu osób, dopuszcza się 1 osobę na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów. Klienci kasyn nie będą mogli spożywać napojów oraz posiłków.

Leczenie uzdrowiskowe zostało przywrócone, rząd zdjął ograniczenia w tym sektorze. Aby rozpocząć rehabilitacje leczniczą w ośrodku lub turnus trzeba przedstawić negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, ale wynik nie może być starszy niż 6 dni.

Rozporządzenie zniosło także, konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, do tej puli także należą wszystkie prowadzone działania w tym zakresie - sprawdziany, egzaminy oraz konkursy na stanowiska.