Ministerstwo Zdrowia chce, by Narodowy Fundusz Zdrowia wyposażył wszystkich ubezpieczonych w Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, które miałby służyć tylko do potwierdzania, że pacjent stawił się na umówionej wizycie u lekarza oraz potwierdzenia jego tożsamości.