1 czerwca odbył się Parlament Młodych Rzeczpospolitej Polskiej. Jego uczestnikami w tym roku byli Jakub Pawłowski oraz Mateusz Pawłowski z Brodnicy.

Czym jest Parlament Młodych Rzeczpospolitej Polskiej? Jest to inicjatywa przedstawicieli młodego pokolenia - dzieci i młodzieży z całego kraju, zebranych w celu dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami współczesnego świata.

Misją Parlamentu jest zrzeszanie młodych Polaków poprzez pomoc w przygotowaniu do życia w społeczeństwie obywatelskim, naukę umiejętności rzetelnego i merytorycznego formułowania argumentów oraz nabycia podstawowych umiejętności debatowania w formie parlamentarnej.

W zeszłym tygodniu spotkali się oni razem z posłem Pawłem Szramką, aby omówić kwestie poruszane na posiedzeniu Parlamentu, a także przedyskutować strategie nad zwiększeniem roli jaką mogliby odgrywać młodzi ludzie w polityce, nie tylko tej na szczeblu krajowym, ale także lokalnym. Polska młodzież zapewne wniosłaby dużo dobrych zmian. Zwłaszcza, że patrzą oni na świat z innego punktu, niż obecnie zasiadający politycy na Wiejskiej. Często też ich spostrzeżenia są bardzo trafne.

Na posiedzeniu Parlamentu zostały przegłosowane uchwały, jedna z nich dotyczy edukacji. Jest to „Porozumienie dla edukacji” - kompleksowy zbiór artykułów tworzących receptę dla oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce. Została stworzona razem z społecznikami i aktywistami ponad podziałami.  Klub Koalicyjny stworzony z klubu „Siła Młodych”, „Aktywna Demokracja” i koła „Młoda Polska” podzielił swoją uchwałę na siedem rozdziałów:

  •          System oświaty w Polsce
  •          Uczeń i jego prawa
  •          Wsparcie dla nauczycieli
  •          Nauczanie
  •          Wsparcie psychologiczne młodzieży
  •          System szkolnictwa wyższego w Polsce
  •          Wychowanie przedszkolne

Do dyskusji na ten temat zapraszają lokalnych polityków. Myślicie, że podejmą temat?