Urząd Miejski w Brodnicy informuje, że kładka przez Drwęcę na ul. Lidzbarskiej nadal będzie zamknięta dla pieszych i rowerzystów.

Przedłużenie terminu wykonania zadania wynika z nieprzewidzianej wcześniej konieczności przeprowadzenia działań naprawczych. Dotyczą one usunięcia uszkodzeń konstrukcji drewnianej kładki. Stwierdzenie tych uszkodzeń możliwe było dopiero po zdjęciu dyliny górnej, pojedynczych bali dyliny dolnej oraz demontażu części słupków balustrady. Niezrealizowanie ww. działań naprawczych mogłoby stanowić potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia osób korzystających z ww. obiektu. Dlatego, by zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, zdecydowano o wykonaniu dodatkowych prac. Nowy termin podany zostanie w najbliższych dniach.