W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w dniu 02.03 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Fundację Czas Wolności przy współudziale brodnickiej policji. Spotkanie miało na celu przedstawienie uczniom zagadnień z zakresu handlu ludźmi. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Nie jesteś na sprzedaż, nie daj się kupić” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.