1 marca br. nastąpiła waloryzacja rent i emerytur. Pierwsza transza wyższych rent i emerytur już została wypłacona na kwotę ponad 5,6 mld zł. Wysokość najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty socjalnej wynosi teraz 1338,44 zł i jest wyższa o 87,56 zł niż w roku ubiegły. Świadczenie osób częściowo niezdolnych do pracy wzrosło o 65 zł i wynosi 1003,83 zł. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń w 2022 r. wzrósł o ok. 7,8 mld zł i wyniesie ok. 18,4 mld zł. Świadczenia wzrosły o 7 proc.

Waloryzacja wyższa o 7 proc.

Wskaźnik waloryzacji wypłat wyliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z ubiegłego roku i zwiększany o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Wskaźnik ten zgodnie z danymi GUS-u powinien wynieść 5,7 proc., jednak decyzją rządu został podniesiony do 7 proc.

Wyższa waloryzacja to większe świadczenia i lepsza sytuacja materialna osób starszych, ale to nie wszystko. W tym roku wypłacimy 13. i 14. emeryturę. Wspieramy dodatkiem osłonowym oraz podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. To są konkretne działania podnoszące dochody osób starszych – mówi minister Marlena Maląg.  

13. i 14. emerytura dla seniorów

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu br. Jest to dodatkowe, roczne świadczenie gwarantowane ustawą. Tak, jak w ubiegłym roku będzie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury. W drugiej połowie roku wypłacona zostanie również czternasta emerytura, na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym.