W niedzielę 8 grudnia 2019 r. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gorczenicy, wzorem lat ubiegłych, odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego, którego głównym organizatorem był Wójt Gminy Brodnica p. Adam Zalewski.

Zawody przeprowadzono w kategoriach wiekowych – zgodnie z Regulaminem Turnieju. Celem Turnieju była popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród dzieci, organizacji młodzieżowych, społecznych i mieszkańców Gminy Brodnica. Nad prawidłowością przebiegu Turnieju czuwała komisja złożona z nauczycieli wychowania fizycznego. Sędzią głównym Turnieju był p. Jan Łukaszewski. Udział w zawodach wzięło łącznie 60 osób: dziewczęta i chłopcy, kobiety i mężczyźni – amatorzy z terenu naszej gminy (osoby niezrzeszone w Polskim Związku Tenisa Stołowego – mieszkańcy Gminy Brodnica), w różnych kategoriach wiekowych:

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: Szkoły Podstawowe – DZIEWCZĘTA kl. V i VI  

 1. Maja Boguszewska,
 2. Jagoda Pniewska,
 3. Zuzanna Brokos,

Kategoria: Szkoły Podstawowe – DZIEWCZĘTA kl. VII i VIII  

 1. Nikola Mac,
 2. Alicja Kułakowska,
 3. Julia Jabłońska,

Kategoria: Szkoły Podstawowe - CHŁOPCY kl. V i VI 

 1. Jakub Kempiński,
 2. Wiktor Gencel
 3. Marcel Szalkowski,

Kategoria: Szkoły Podstawowe - CHŁOPCY kl. VII i VIII 

 1. Maciej Boguszewski,
 2. Przemysław Sieklicki,
 3. Maciej Bartnicki,

Kategoria: Kobiety od 16 roku życia - wzwyż

 1. Paulina Kucińska,
 2. Zofia Kułakowska,
 3. Marta Kramer,

Kategoria: Juniorzy od 16 do 19 roku życia(uczniowie szkół)

 1. Hubert Lewandowski,
 2. Rafał Lemanowicz,
 3. Jakub Kułakowski,

Kategoria: Seniorzy od 19 roku życia wzwyż

 1. Jacek Jesionowski,
 2. Władysław Boguszewski,
 3. Danie Krauza.

Fundatorem nagród była Gminy Brodnica. Zwycięzcy turnieju otrzymali statuetki, medale, dyplomy i piękne nagrody rzeczowe, które wręczał osobiście Wójt Gminy Brodnica p. Adam Zalewski w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Brodnica p. Tomasza Nowakowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brodnica p. Piotra Malinowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorczenicy p. Elżbiety Krajnik, kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy Brodnica p. Jolanty Tomella oraz sędziego Turnieju p. Jana Łukaszewskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali czekolady oraz nagrodę pocieszenia – mikołajkowe bombki oraz teczki. W trakcie zawodów organizator zapewnił napoje i słodycze dla wszystkich uczestników turnieju, a także opiekę medyczną sprawowaną przez p. Jolantę Zembrzycką. 

Podczas gali finałowej Turnieju Wójt Gminy Brodnica p. Adam Zalewski wręczył także nagrody specjalne uczniom SP Gorczenica, pracującym pod kierunkiem Pani Haliny Krajnik – opiekuna grupy opiekuńczo-wychowawczej i nauczyciela SP Gorczenica, realizujących Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Brodnica – w roku 2019, za zdobycie specjalnego wyróżnienia w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Nagrodę otrzymali uczniowie: Cezary Dudziak, Jarosław Słabkowski, Amelia Brudzińska, Julia Brudzińska, Zuzanna Kuczbańska, Zuzanna Czajkowska, Gabriela Czajkowska. Uczniowie, którzy nie byli obecni podczas wręczania nagród otrzymają je podczas najbliższego apelu w SP Gorczenica. Nagrodę specjalną otrzymała także p. Halina Krajnik – opiekun wyróżnionej grupy za szczególne zaangażowanie i pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną na terenie wsi Gorczenica oraz za wysokie osiągnięcia dzieci w ramach konkursu ogólnopolskiego „Ja za 20 lat”, przeprowadzonego w roku 2019 - w Poznaniu. Fundatorami Nagród byli: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu oraz Gmina Brodnica.