Niebawem kierowcy, którzy mają prawo jazdy kategorii B będą mieli większe uprawnienia. Możliwe, że ci, którzy mają prawo jazdy co najmniej od trzech lat będą mogli jeździć pojazdami trójkołowymi. Proponują to posłowie z klubu Kukiz'15.

To rozwiązanie dotyczy projektu złożonego w czerwcu 2017 r. Wtedy politycy zaproponowali nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która umożliwiłaby osobom niepełnosprawnym przystąpienie do egzaminu na kategorię A. Z kolei ci, którzy od przynajmniej trzech lat mają prawo jazdy kategorii B, mogliby na jego podstawie poruszać się motocyklem trójkołowym.

Pozwolenie mają posiadacze kategorii A
Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, motocykl zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności powyżej 50 cm sześć, dwukołowy lub z bocznym wózkiem jest zaliczany do pojazdów samochodowych. Dotyczy to również pojazdów trójkołowych o symetrycznym rozmieszczeniu kół.
Obowiązująca obecnie ustawa pozwala na poruszanie się trójkołowcami wszystkim, którzy mają prawo jazdy kategorii A i skończyli 21 lat. Natomiast kategorie A1 i A2 pozwalają osobom w tym wieku na jazdę motocyklem trójkołowym, ale pod warunkiem, że jego moc nie przekracza 15 kW.
Uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B obowiązujące od 24 sierpnia 2014 r zezwalają na jazdę motocyklem o pojemności skokowej lub mniejszej od 125 cm sześć. o maksymalnej mocy 11 kW i stosunku mocy do masy własnej, które nie przekraczają 0,1 kW/kg z zastrzeżeniem, że dany kierowca ma prawo jazdy co najmniej od trzech lat.

Zmiany zgodne z prawem UE
Propozycja posłów Kukiz’15 jest zgodna z przepisami unijnymi w sprawie prawa jazdy, które pozwalają na rozszerzenie uprawnień dla posiadaczy uprawnień kategorii B w danym kraju na motocykle trójkołowe o mocy większej niż 15 kW pod warunkiem, że kierowca ukończył 21 lat i ma prawo jazdy co najmniej od trzech lat.
Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych uważa, że jest to dobra propozycja i stwierdził, że jej zaakceptowanie zwiększy mobilność kierowców dotkniętych kalectwem.