20 marca 2018 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie uczniów i ich rodziców z przedstawicielami partnerskiej organizacji w realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych „Europejska Praktyka w celu podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków”.

Na realizację projektu szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”.
Młodzież już po raz trzeci wyjedzie do Turyngii. W poprzednich latach uczniowie oprócz doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych rozwinęli swoje kompetencje językowe, poznali kulturę i historię regionu. Praktyka dała im okazję do nabycia takich umiejętności społecznych jak samodzielność, pewność siebie i radzenie sobie w nowym środowisku.

Obecnie w szkole prowadzone są warsztaty językowe i zajęcia kulturowe, mające na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do odbycia kolejnych praktyk.