Nie wolno nie wydać uczniowi świadectwa szkolnego jeśli nie zapłacił on za to świadectwo albo nie uiścił składek na radę rodziców, bo jest to niezgodne z prawem – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w przeddzień zakończenia roku szkolnego.