Minister Finansów zmienił rozporządzenie dotyczące prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Nowe przepisy likwidują niektóre dotychczasowe obowiązki przedsiębiorców wobec urzędu skarbowego. Rozporządzenie będzie działało wstecz, już od 1 stycznia tego roku, a wejdzie w życie nazajutrz po ogłoszeniu.

Nowe przepisy będą dotyczyły blisko 2 milionów osób, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.  

Likwidacja obowiązków informacyjnych

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu są związane ze zmianami w ustawie o PIT. Ograniczyła ona bowiem ilość obowiązków informacyjnych, jakie spoczywają na małych przedsiębiorcach. Zmiany zapisane w ustawie wymusiły zatem usunięcie niektórych obowiązków informacyjnych zapisanych również w rozporządzeniu o PKPiR.

Przedsiębiorcy dotychczas mieli obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 20 dni od jej założenia o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. Teraz nie muszą już tego robić.

Od kilkunastu już lat mieli też obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o zawarciu umowy z biurem rachunkowym i o każdorazowej jego zmianie. Musieli informować fiskusa o nazwie i adresie nowego biura oraz miejscu prowadzenia i przechowywania księgi. Od tego roku skarbówka nie będzie już mogła żądać od przedsiębiorcy takich informacji.

Dotychczas przedsiębiorca miał też obowiązek  pisemnego powiadamiania urzędu skarbowego o tym, że chce sporządzić spis z natury własnego majątku, jeśli miałoby się to odbyć w innym terminie niż 1 stycznia lub 31 grudnia. Nowe rozporządzenie znosi również i ten obowiązek informacyjny.

Mniej ewidencji

Znowelizowane rozporządzenie zmniejsza także ilość ewidencji, których prowadzenia wymagano od niektórych przedsiębiorców.

W dotychczasowym stanie prawnym, wśród kilku różnych ewidencji, rozporządzenie wymieniało m.in. ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy. W nowym rozporządzeniu całkowicie usunięto przepisy odnoszące się do tej ewidencji.

Więcej dowodów wewnętrznych

Nowe rozporządzenie poszerza też katalog przypadków, w których dokumentowanie kosztów będzie możliwe przy użyciu dowodów wewnętrznych. Od tego roku takimi dowodami można dokumentować  zakup bezpośrednio od producenta produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy (dla sprzedaży opisanej w art. 20 ust. 1C ustawy o PIT).

Skutki nowych przepisów - z mocą wsteczną

Rozporządzenie wejdzie w życie już z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia. Dla przedsiębiorców nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ nowe przepisy będą obowiązywały mocą wsteczną. Nowe rozporządzenie będzie miało bowiem zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.