W porównaniu z 2016 r. w przyszłym roku nastąpi niewielki spadek maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych.