Od kwietnia przyszłego roku wszystkie firmy, które oferują indywidualnym klientom usługi sprzątania, przewozu pasażerów rikszą, dorożką, a nawet spływu Dunajcem, będą miały obowiązek wystawić paragony fiskalne.

Ten obowiązek zapisano w rozporządzeniu w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. i będzie obowiązywało przez dwa lata.

Z załącznika do rozporządzenia określającego usługi wyłączone z ewidencji na kasie fiskalnej, w porównaniu z obowiązującym obecnie rozporządzeniem znikną cztery pozycje. Będzie to:
„transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta” (obecnie poz. 17 załącznika),
„usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach” (obecnie poz. 30 załącznika),
„przyjmowanie przez rewizorów należności związanych z usługami przewozu, m.in. osób – również opłat dodatkowych” (obecnie poz. 43 załącznika),
„usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich” (obecnie poz. 48 załącznika).
Do niektórych usług, które zostały wymienione w załączniku dodano warunek, który może uprawniać do zwolnienia z posługiwania się kasą fiskalną. Będzie można z niego skorzystać wtedy, gdy obrót w całości będzie udokumentowany fakturą. Np. będzie tak w przypadku „dostawy energii elektrycznej, wody w postaci naturalnej, wywozu śmieci i dostawy towarów w systemie wysyłkowym”.
W nowym rozporządzeniu będą takie same przepisy jak w obowiązującym obecnie. Oznacza to, że prawnicy, doradcy podatkowi i lekarze będą musieli używać kas fiskalnych, jeśli świadczą usługi indywidualnym klientom. Zwolnieni z tego obowiązku będą tylko wtedy, gdy porozumiewają się z klientami na odległość oraz wtedy, gdy wyniki ich pracy będą przesyłane klientom. Płatności za ich usługi będą musiały wpływać na konto bankowe, SKOK albo będą musiały zostać uiszczone za pośrednictwem poczty.