Fiskus obiecuje, że wstępnie wypełni roczne zeznania nawet małżonków i osób, które korzystają z ulg podatkowych. Podstawą tego, kolejnego już uproszczenia w rozliczaniu PIT, zapowiedzianego przez Ministerstwo Finansów są nowe przepisy. Fiskusowi trzeba będzie tylko podać przez internet podstawowe dane i w ciągu kilku dni otrzymać wstępnie wypełnione zeznanie.

Wprawdzie już wcześniej skarbówki oferowały taką możliwość, ale teraz ta oferta została rozszerzona właśnie o małżonków. Fiskus w takim wstępnym rozliczeniu PIT uwzględni ulgi na dzieci czy na rehabilitację oraz wskazaną organizację pożytku publicznego, której będziemy chcieli oddać jeden procent wyliczonego podatku. Wniosek o takie zeznanie (który będzie miało kryptonim PIT-WZ) będzie można złożyć przez portal podatkowy Ministerstwa Finansów. Resort zapowiada, że będzie to możliwe również przez elektroniczne konta w bankach PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank.

Podatnik otrzyma to wstępne rozliczenie podatku najpóźniej po pięciu dniach od złożenia wniosku, przez pocztę elektroniczną. Można będzie zaakceptować tak wypełnione zeznanie, ale naturalnie, nie będzie ono dla podatnika wiążące. Jeśli zauważy on w nim błędy, będzie mógł je poprawić. Ustawa zakłada, że jeśli podatnik nic nie zrobi ze wstępnie wypełnionym zeznaniem do końca okresu rozliczeniowego, to fiskus uzna je za prawidłowo złożone.

W nowej ustawie przewidziano również kwestię odpowiedzialności za błędy popełnione we wstępnie wypełnionym zeznaniu. Podatnik nie będzie za nie ponosił odpowiedzialności, jeśli powstaną z winy organu skarbowego albo płatnika. Zapis na ten temat znajdzie się też w równocześnie wprowadzanej zmianie w Kodeksie karnym skarbowym. Będzie to przepis, który zwolni podatnika z odpowiedzialności za błędy w zeznaniu, „w przypadku gdy zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego lub płatnika”.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że wnioski o wstępne wypełnienie zeznania PIT można będzie składać od 15 marca (czyli od najbliższej środy) do 18 kwietnia. Ustawa przewiduje wprawdzie, że ostatnim dniem ma być 15 kwietnia każdego roku, ale akurat w tym roku ten termin wypada w Wielką Sobotę. Później oczywiście podatnicy też będą mogli składać zeznania (ostatecznym terminem w tym roku jest 2 maja), ale już bez pomocy fiskusa.