Do Sejmu wpłynął właśnie prezydencki projekt o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej nie z własnej winy – poinformowano na stronie internetowej Sejmu.

„Wniesiony przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt ustawy dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłacania rat kredytu mieszkaniowego, co stanowi znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych oraz wprowadzenia nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody” – poinformowano na stronie Sejmu.

Natomiast Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent zaproponował m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie oraz wprowadzenie procedury odwoławczej w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez bank, który udzielił kredytu. W takiej sytuacji będzie możliwe odwołanie się do Rady Funduszu z prośbą o ponowną weryfikację wniosku.

Zwiększona też zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. zł na 2  tys.zł, wydłużony też będzie okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz zostanie wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu wsparcia z 8 do 12 lat. Możliwe będzie także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, przede wszystkim wtedy, jeśli kredytobiorca będzie regularnie spłacał raty.

Jednorazowa pożyczka


Ustawa wprowadza także inne narzędzie wspierania kredytobiorców. Będzie nim możliwość otrzymania jednorazowej pożyczki na spłatę zobowiązania wtedy, gdy kredytobiorca zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości. Wysokość takiej pożyczki może wynieść nawet 72 tys. zł, natomiast zasady jej spłacenia będą takie same jak obowiązujące przy wsparciu w spłacaniu rat. „Należy podkreślić, że te regulacje w jednakowym stopniu będą dostępne dla kredytobiorców, którzy mają kredyty wyrażone w złotych jak i odnoszone do walut obcych” – podkreślono w komunikacie.


Całkiem nowym instrumentem prawnym, który wprowadzi ustawa będzie wsparcie dla kredytodawców z tytułu restrukturyzacji znajdujących się w ich portfelach kredytów indeksowanych i denominowanych. Banki, które zdecydują się restrukturyzować, czyli „odwalutowywać” kredyty odnoszone do walut obcych będą mogły liczyć na zwrot różnic bilansowych między wartością kredytów przed i po restrukturyzacji. To wsparcie będzie finansowane z działającego w ramach Funduszu Wsparcia, Funduszu Restrukturyzacyjnego. Będzie on utworzony ze składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych. Ważne jest, że banki, które prowadzą zdecydowane działania restrukturyzacyjne będą promowane, wraz z możliwością przejęcia niewykorzystanych przez inne banki środków z Funduszu Restrukturyzacyjnego.


Kto pracował nad projektem?


Kancelaria Prezydenta podkreśliła, projekt ustawy, który został skierowany do Sejmu jest efektem wspólnych działań Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego. „Prezydent nadal spodziewa się aktywnego i solidarnego działania tych instytucji zmierzające w kierunku restrukturyzacji kredytów indeksowanych i denominowanych, co pozwoli na systematyczne zmniejszanie ryzyka systemowego związanego z tymi kredytami, a także na realne wsparcie kredytobiorców” – zaznaczono.