Unijna dyrektywa PSD2 (Payment Service Directive 2) zapowiada, że już od września zaczną obowiązywać najnowsze zasady dotyczące płatności. Większość transakcji – nawet tych poniżej 50 złotych – będzie wymagała wpisywania kodu PIN. Zmiany mają mieć na celu poprawę bezpieczeństwa i ochronę użytkowników.