Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugą edycję programu „Wsparcie prawne dla start-upów”. Firmy, które do niego przystąpią mają szansę zdobycia nawet 20 tys. zł na doradztwo w zakresie formalno-prawnej umowy inwestycyjnej i jej warunków.

W programie mogą uczestniczyć firmy, które:
są obecne na rynku nie dłużej niż pięć lat;
przychody z działalności operacyjnej osiągają nie dłużej niż przez trzy lata (licząc od dnia złożenia wniosku);
są w trakcie podpisywania umowy inwestycyjnej albo mają dokument, który potwierdza zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.
Wnioski o udział w programie można składać do 15 września, ale warto się pospieszyć, bo pula dostępnych środków jest ograniczona. PARP chce przeznaczyć na realizację tego programu 500 tys. zł.